PESTALOZZI - EDUCACIÓ ACTIVA

UN GRAN PEDAGOG DEL SEGLE XIX
Juan Enrique Pestalozzi (Zurich 1746 - Brugg 1827)
Pestalozzi va realitzar enormes esforços per trobar un mètode que fos independent del mestre, i tingués en si mateix, virtut suficient per provocar el desenvolupament de les facultats de l'infant.
El seu mètode està basat en la intuïció. Va ser el primer pedagog que va tractar d'entendre l'educació com un procés d'autoformació, tot saber que sorgeix de l'íntima experiència de l'individu.
Per Pestalozzi, la naturalesa humana significava coneixement i racionalitat, autonomia i ètica. La fi de l'educació no pot i no ha de transcendir l'esperit de l'educand, ni consisteix en un determinat contingut impost des de l'exterior. Per tant, l'educació té com a tasca el desenvolupament harmònic de les facultats i el domini de l'esperit sobre l'animalitat.
Preferia començar l'educació dels nens/es exercitant l'atenció, l'observació i la memòria, i consolidar aquestes activitats, abans de passés jutjar i raonar. Va considerar l'amor com a principi essencial de l'educació i va exposar que la millor educadora és la mare.

ACTUALITAT: L'aprenentatge actiu
L'aprenentatge actiu en l'educació de nens/es i adults, segons el que comprèn en l'actualitat, requereix seguir el flux natural del procés d'aprenentatge de cada persona, en comptes d'imposar la seqüència d'ensenyament que vol l'educador.
 

Alguns Objectius de l'Aprenentatge Actiu
Essencialment l'aprenentatge actiu és el mètode que pretén aconseguir el desenvolupament de les capacitats del pensament crític i del pensament creatiu. L'activitat d'aprenentatge està centrada en l'infant.
 • Aprendre en col.laboració. 
 • Organitzar-se. 
 • Treballar en forma grupal. 
 • Fomentar el debat i la crítica. 
 • Responsabilitzar-se de tasques. 
 • Aprendre a partir del joc. 
 • Desenvolupar la confiança, l'autonomia, i l'experiència directa. 
 • Utilitzar la potencialitat de representació activa del coneixement. 
 • Capacitar-se per aconseguir estendre els models actuals de l'aprenentatge cap a nivells superiors d'interactivitat cognitiva. 
 • Atendre a la diversitat.
 
El perfil docent en l'aprenentatge actiu
El docent en l'aprenentatge actiu és qui assumeix el rol de mediador en els processos d'ensenyament-aprenentatge, i no només instructor de continguts conceptuals, ha de tenir un perfil d'orientador de processos de formació integral de l'alumnat.
Dos aspectes bàsics que ha de presentar el perfil d'un bon professional de l'educació, que aspiri a una formació global de tot l'alumnat, són:
 • Mediador: atén al concepte de diversitat.
 • Orientador: l'eix vertebrador de l'acció educativa és l'individu i no els continguts.
Font: Bibliotecas virtuales

 
En aquests vídeos es pot veure el treball de Rebeca Wild que, conjuntament amb el seu marit, Mauricio, van fundar l'escola Pestalozzi (el Pesta) a Equador. A més a més, recomano la lectura dels llibres de Wild.
 • Educar para ser.
 • Calidad de vida.
 • Libertad y límites. Amor y respeto.


100% recomanables.
 

Comentaris

Entrades populars